20 oktober 2023

Grip op Water deel 5: Dashboard waar het om draait

In de vorige delen van ‘Grip op Water’ zijn we ingegaan op de hardware om de waterkwaliteit (blauw alg) te meten, de waterhoogte vast te stellen en het aantal passerende boten te tellen. Voor dit deel van het project spraken we met Feiko Gorter (IoT specialist bij Cegeka) over de ontwikkeling en het belang van het dashboard. Naast het bouwen van het dashboard is Cegeka is ook de technisch manager van het ‘Grip op Water’ project.

Voorzien in informatiebehoefte

In het ‘Grip op Water’ project gaat het om informatie. Informatie waarmee betere en snellere beslissingen genomen worden. Zo willen de waterschappen graag weten de hoeveel blauwalg in het water weten en ziet de provincie graag waar het druk is op het op het water.
Feiko Gorter: “De informatiebehoefte is voor ons het startpunt van het project. Wie zijn de eindgebruikers en naar welke informatie zijn zij op zoek? In het Grip op Water project hebben we eerst zorgvuldig de wensen vanuit de Provincie, Waterschappen en Gemeentes in kaart gebracht. De volgende stap is bekijken hoe we de data met behulp van hardware kunnen verzamelen. Hier gebruiken we uiteraard de expertise van Inventeers. Deze hardware is natuurlijk cruciaal (zonder hardware geen data) maar de meeste gebruikers zullen deze hardware nooit zien. Het gaat de gebruiker om de informatie die ze zien in het dashboard.”

 

Dashboard gebouwd in Microsoft Azure

Het project ‘Grip op Water’ bestaat uit twee verschillende fases. De eerste fase is de pilot fase waarin de mogelijkheden aangetoond worden. Feiko: “Voor deze eerste fase hebben we gekozen om te werken met Microsoft Azure Cloud. De ruwe data komt binnen en deze data presenteren we op een zo’n goed mogelijke manier in een dashboard. Hier is natuurlijk veel overleg met de eindgebruiker voor nodig. Door gesprekken met de eindgebruiker kunnen we bijvoorbeeld een waardeoordeel aan de data toevoegen, deze waarde is goed en deze waarde is slecht. Maar ook horen we welke data echt belangrijk is en bepalen we samen hoe we deze data grafisch presenteren en hoe de data eenvoudig gedeeld kan worden. Ook is het mogelijk om bij grenswaardes alarmen in stellen en geautomatiseerde acties te ondernemen. Kortom, er is heel veel overleg met de gebruiker nodig om het dashboard perfect te krijgen. Microsoft Azure is een zeer flexibel systeem waarmee we heel snel zaken kunnen aanpassen.”

Optimale vaarroute in Google Maps

Wanneer het pilot project succesvol is afgerond vindt in fase twee een grote uitrol van het project plaats. Feiko: “Het dashboard zal altijd in beweging blijven. Het is goed mogelijk dat we in de toekomst nog extra sensor data of andere data aan het dashboard toevoegen, denk bijvoorbeeld aan de temperatuur.. Soms zien we overtijd dat de standaard dashboard omgeving niet langer kan voorzien in de wensen. In dit geval kunnen we ook kiezen voor een custom made oplossing met meer flexibiliteit. Cegeka is al jaren actief in het Smart Cities domein en heeft veel ervaring met het bouwen van custom platfomren en dashboards. Met een custom made oplossing nemen de mogelijkheden van data weergaven toe. Zo voorzien we mogelijkheden om onze informatie beschikbaar te maken voor bijvoorbeeld booteigenaren in een soort Google Maps omgeving. Het zou mooi zijn als we de optimale vaarroute aan kunnen geven, rekening houdend met de drukte op het water, brugtijden en doorvaarhoogte.”

 

Unieke samenwerking

Een groot verschil tussen hardware en software ontwikkeling is dat software zonder al te veel problemen is aan te passen. Bij hardware ontwikkeling is dit, zeker na productie, een stuk lastiger. Feiko: “Bij Cegeka zijn we gewend om heel Agile te werken. Zoals ik hierboven al aangaf willen we continu in gesprek zijn met de opdrachtgever en het dashboard blijven verbeteren. Volgens onze ervaring is dit niet de standaard manier hoe hardware bedrijven werken. Hardware bedrijven willen graag vooraf alles weten voor ze starten met ontwikkelen en produceren. Met Inventeers hebben wij een partner gevonden die ons proces snapt, met ons meedenkt en een grote mate van flexibiliteit toont. Daarnaast heeft Inventeers naast hardware ook verstand van software. Ze hebben er bijvoorbeeld zelf voor gezorgd dat de sensor data in de Azure omgeving komt. Dit scheelt heel veel tijd en energie en maakt de partnerschap tussen Inventeers en Cegeka uniek! Naast ‘Grip op Water’ werken we als Cegeka al bij meerdere projecten naar volle tevredenheid met Inventeers samen!”

 

 

Eerder gepubliceerde artikelen:

‘Grip op Water’ project genomineerd voor Computable Award
Grip op Water deel 1 – Aanleiding en doel van het project
Grip op Water deel 2 – Automatiseren en testen van blauwalg metingen
Grip op Water deel 3 – Waterhoogte meten om vaarroutes te bepalen
Grip op Water deel 4 – Boten tellen met radar