Werkwijze

In heldere fases naar een geweldig eindproduct.

Communicatie is voor ons de basis van een goede relatie en een goed product. Bij de start van een nieuwe ontwikkeling maken we samen met u een duidelijk plan met vooraf gedefinieerde GO-momenten. Zo weet u precies waar u aan toe bent en zorgen we samen voor een perfect product! Bekijk de acht fases.

Fase 1

Oriëntatie

We inventariseren het idee en stellen de eisen en voorwaarden vast.

In de oriëntatiefase leggen we de basis voor de ontwikkeling. We willen exact van u weten welk probleem de ontwikkeling moet oplossen en waar het product aan moet voldoen. Ook bespreken we de businesscase achter de ontwikkeling. De uitkomst van de oriëntatiefase is een Pakket van Eisen (requirement engineering).

Fase 2

Analyse

We analyseren de context en maken een plan van aanpak.

De analyse beginnen we met het onderzoeken van de technische haalbaarheid en de businesscase. Hierbij werken we met open calculaties. Vervolgens analyseren we de behoeftes van alle belanghebbenden in het project: van installateur tot servicemedewerker en van eindgebruiker tot het hoogste managementniveau. Door use-cases te gebruiken zorgen we ervoor dat we niets over het hoofd zien. Er ontstaat een goed beeld van het project en we maken een plan van aanpak.

Fase 3

Concept

We maken een high-level blokschema en schetsen het product, zo ontstaat een goed beeld van het concept.

Schema’s en schetsen zijn de eerste stap in het uitwerken van het concept. Het concept bestaat uit drie onderdelen: Software, Elektronica en Industrieel Product Ontwerp (IPO). In deze fase maken we een high-level blokschema van de elektronica, wireframes van de software en schetsen van het exterieur.

Fase 4

Detaillering

Het product werken we tot in detail uit.

Met geavanceerde designsoftware werken we het product verder uit. We ontwerpen de printplaat met de componenten en schrijven de software/firmware. Met een proof of concept tonen we de werking aan. Ook het IPO-design maken we concreet. Het product ontwerpen we volledig in een 3D-pakket en met een 3D-printer maken we een eerste versie. Bij zowel de elektronica als het IPO-design houden we bij de detailfase al nadrukkelijk rekening met de productie, het testen en de certificering.

Fase 5

Prototype

Met fysieke prototypes testen we het ontwerp en optimaliseren we het product.

Als het productdesign gereed is, produceren we de prototypes. Met deze prototypes voeren we volledige systeemtesten en functionele testen uit en optimaliseren we de hard- en software. Met de prototypes bouwen we ook een test- en programmeeropstelling voor de serie. Daarnaast gebruiken we de prototypes voor het aanvragen van offertes voor de serieproductie. Het uiterlijk (IPO) is in deze fase nog in 3D geprint, maar met dit model vragen we ook prijzen aan voor de productie van de mallen en het uiteindelijke product.

Fase 6

Pre-productie

We testen het product op grote schaal en maken het product klaar voor productie.

Wanneer de prototypes zijn getest en goedgekeurd, produceren we een eerste 0-serie. We selecteren de meest geschikte partners en laten enkele tientallen tot honderden stuks produceren. Met deze producten voeren we schaalbaarheids- en duurtesten uit. De producenten wennen met de 0-serie aan het product en hebben op deze manier de mogelijkheid om hun productiefaciliteiten optimaal af te stemmen.

Fase 7

Certificering

We zorgen dat het product aan alle eisen voldoet om de markt op te gaan.

Het product moet aan alle eisen voldoen voordat de massaproductie begint. Bij het ontwikkelen van de producten houden we al rekening met benodigde keuringen en certificaten. Denk hierbij aan een CE-keuring of EMC-testen. We hebben veel ervaring met deze trajecten, kennen de testhuizen en weten waar ze op letten. Zeer regelmatig worden de door ons ontwikkelde producten direct goedgekeurd.

Fase 8

Productie

We starten de productie op en leveren de producten volgens afspraak af.

Als het product klaar is om de markt op te gaan, starten we de massaproductie van de elektronica en de mechanica. We controleren de kwaliteit, zorgen voor traceerbaarheid, programmeren de elektronica, verzorgen de eindassemblage en verpakken en versturen de producten. Ook over het op voorraad houden van de componenten, halffabricaten en eindproducten maken we duidelijke afspraken. Daarnaast staan we ook klaar voor eventuele reparaties of doorontwikkelingen, lifecycle management noemen we dat!

Fase 9

Life Cycle Management

Van service tot een nieuwe generatie producten!

Na de productie gaan de producten het veld in. Ongetwijfeld komen er vragen vanuit de gebruikers. Inventeers kan hierbij ondersteunen. We beantwoorden vragen en zijn in staat om producten online te monitoren, te managen en over-the-air van updates te voorzien. Ook zorgt Inventeers voor doorontwikkeling van de producten. Een redesign kan nodig zijn omdat bepaalde componenten niet meer leverbaar zijn. Ook de volgende generatie van het product met nieuwe functies en mogelijkheden ontwikkelen we graag!