20 juli 2021

TK geeft workshops intellectueel eigendomsrecht en privacyrecht

In september start de eerste lichting studenten aan de Inventeers Academy. Het hoofddoel van de studenten is het ontwikkelen van een protoype. Om dit op een professionele manier te doen krijgen de studenten intensieve begeleiding vanuit Inventeers. Daarnaast verzorgen aangesloten partners workshops over alles wat er bij de ontwikkeling van een IoT product komt kijken. Één van deze partners is TeekensKarstens Advocaten & Notarissen (TK). TK verzorgt in totaal twee workshops: 1. Intellectueel eigendomsrecht en 2. Privacyrecht. We spraken met TK advocaat Lex Keukens!

 

Inventeers partner TeekensKarstens Advocaten & Notarissen (TK)

TeekensKarstens Advocaten & Notarissen (TK) is een advocatenkantoor met vestigingen in Leiden, Amsterdam en Alphen aan de Rijn. Bij TK werken ongeveer 100 mensen. TK richt zich op een aantal verschillende sectoren: tech, handel & industrie, zorg, onderwijs, retail & hospitality en vastgoed.

Lex Keukens: “De sector TK Tech werkt al langere tijd samen met Inventeers. Binnen Inventeers vindt heel veel innovatie plaats dat allerlei interessante juridische vragen met zich meebrengt. Zo komt het bijvoorbeeld met regelmaat voor dat TK Tech en Inventeers samenwerken om te kijken of, en zo ja, op welke wijze een product kan worden beschermd door middel van intellectuele eigendomsrechten. Daarnaast rijzen in toenemende mate ook vragen op het gebied van privacyrecht binnen Inventeers.”

 

Belang van intellectueel eigendomsrecht en privacyrecht bij productontwikkeling

Volgens Lex zijn het intellectuele eigendomsrecht en het privacyrecht in toenemende mate van belang bij productontwikkeling.

“Zo wil je voorafgaand aan de ontwikkeling van een product weten op welke wijze het uiteindelijke product het beste kan worden beschermd. Door bepaalde creatieve keuzes te maken ten aanzien van de vorm van een product, kan het product door het auteursrecht worden beschermd. Indien de 3D-vorm van een product zo wordt vorm gegeven dat deze nieuw is en een eigen karakter heeft, dan kan bescherming worden verkregen door middel van het modelrecht. Ook de naam van een product kan worden beschermd door het merkenrecht, indien de naam voldoende onderscheidend vermogen heeft. Indien tijdens het ontwikkelingsproces van een product niet goed wordt nagedacht over bovengenoemde zaken en voldoende bescherming worden  verkregen, dan kunnen derde partijen aan de haal gaan met de intellectuele eigendomsrechten. Het is dus zaak om vroegtijdig na te denken op welke wijze je de vorm en de naam van een product wil gaan beschermen voordat het te laat is en de concurrentie daarvan kennis neemt en daarvan profiteert.

Het privacyrecht en de verwerking van persoonsgegevens speelt een steeds grotere rol bij smart devices die gekoppeld zijn aan het internet. Bij het ontwikkelen van een device moet je vooraf precies weten welke persoonsgegevens en data je wil gebruiken en voor welke doeleinden. Met de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) zijn strikte regels in werking getreden die onder andere bepalen dat je als verwerkingsverantwoordelijke technische en organisatorische maatregelen moet treffen om persoonsgegevens adequaat te beveiligen. Als gevolg van de inwerkingtreding van de AVG is het als ontwikkelaar van een smart device van groot belang om na te denken op welke wijze de verwerking van persoonsgegevens volledig in lijn met de AVG is. Indien een smart device niet aan de AVG voldoet dan riskeert de verwerkingsverantwoordelijke dat de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (‘AP’), gebruik maakt van haar boetebevoegdheid.”

 

Workshops Inventeers Academy

Als partner van Inventeers was het Lex vanzelfsprekend om ook aan de Inventeers Academy een bijdrage te leveren en een presentatie te verzorgen.

In de workshop over intellectueel eigendomsrecht komen de volgende vragen aan bod:
–           Welke verschillende intellectuele eigendomsrechten zijn te onderscheiden?
–           Op welke wijze worden intellectuele eigendomsrechten verkregen?
–           Welke bescherming bieden intellectuele eigendomsrechten?
–           Wie is de rechthebbende van de intellectuele eigendomsrechten?

 

In de tweede workshop geeft Lex aandacht besteden aan de bescherming van persoonsgegevens. Met de inwerkingtreding van de AVG is één wettelijk kader voor de gehele Europese Unie tot stand gekomen. In deze workshop worden de volgende vragen beantwoord:

–           Wat zijn persoonsgegevens?
–           Op welke wijze mag gebruik worden gemaakt van persoonsgegevens?
–           Welke rechten hebben de betrokkenen?
–           Welke technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen in het kader van de verwerking van persoonsgegevens zijn van toepassing?”

 

Contact met TK

Voor vragen of meer informatie over deze onderwerpen, neem contact op!

TeekensKarstens advocaten notarissen
Lex Keukens
keukens@tk.nl