26 november 2021

Opleiden voor een veilige en storingsvrije wereld

Kiwa Dare Services en Raditeq  (ondernemingen vormden de DARE!! Groep¹) werken met Inventeers Academy samen op het gebied van CE-markering en de onderliggende Europese richtlijnen en verordeningen. Deze zaken zijn voor elk ontwikkelbedrijf van groot belang omdat voordat een product op de markt gebracht kan worden, het van een CE-markering voorzien moet zijn. Belangrijke richtlijnen hierbij zijn de EMC-richtlijn, de Laagspanningsrichtlijn (LVD), de machinerichtlijn (MD) en de radioapparatuur (RED) richtlijn.

Onverdeelde interesse

Voor ontwikkelaars is het belangrijk deze richtlijnen direct bij het begin van de productontwikkeling mee te nemen. Indien dit later in het proces wordt gedaan loopt men het risico op aanzienlijke extra kosten door redesigns en de daarmee gepaard gaande vertraging in het ontwikkeltraject.

Mede-oprichter René Dijkstra: “Het is opvallend dat aan deze problematiek in het regulier onderwijs, weinig aandacht wordt besteed. Daarom is het goed dat Inventeers Academy hier in samenwerking met eerdergenoemde bedrijven wel aandacht aan besteed. Nagenoeg alle technische bedrijven kampen met een tekort aan technisch geschoold personeel. Studenten van technische opleidingen hebben dan ook onze onverdeelde interesse. We richten ons dan ook op deze groep door middel van aantrekkelijke stageplekken en aanvullende specifieke technische opleidingen.”

Ontwikkelen

“We dragen de uitbreiding van technisch onderwijs al geruime tijd een zeer warm hart toe”, gaat René verder. “We zijn lid van Woerdens Techniek Talent (WTT), nemen deel aan de Techniek 3-daagse en zijn sponsor van de TechnoHub in Woerden. Daarnaast zijn we vanaf het eerste moment betrokken bij het CIV Smart Technology en ik zit daar in de stuurgroep. Net zoals voor de Inventeers Academy geven we er bijvoorbeeld gastlessen en studenten maken gebruik van de laboratoria en ontwikkeltools.”

We ondersteunen elk initiatief om (adspirant) studenten te interesseren en zich verder te ontwikkelen op het gebied van techniek. Daarom ondersteunen we het initiatief van Inventeers van harte en bieden we studenten een interessante stageplaatsen!

Kijk voor meer informatie op de website van Kiwa Dare Services.

 

¹ Over Kiwa Dare Services en Raditeq

Kiwa Dare Services is de nieuwe handelsnaam van DARE!! Services B.V. Kiwa Dare Services is gespecialiseerd in metingen en certificaties op het gebeid ElektroMagnetische Compatibiliteit (EMC), productveiligheid, medische hulpmiddelen en het uitvoeren van kalibraties. Het in Woerden gevestigde bedrijf heeft circa 45 medewerkers en is sinds maart 2021 onderdeel van Kiwa Nederland B.V. Kiwa is actief in de zogenoemde Test, Inspectie en Certificatie (TIC) markt. De DARE!! groep bestond uit twee bedrijven. Raditeq B.V., dat met ruim 30 medewerkers EMC/RF meetinstrumenten ontwikkelt, gaat zelfstandig verder.