• elektronica ontwikkeling
 •     massaproductie
 • Internet of Things
 • gekwalificeerde engineers
 • meetbare resultaten
 • prototyping
 • conceptualisatie
 •                                                   duurzame ontwikkeling
 • research & development
 • industrieel product ontwerp
 • embedded systems
 • productontwikkeling
 • industrieel product ontwerp

Onderzoek

Het meten van het onbekende

Kun je nauwkeurig (binnenshuis) navigeren zonder GPS? Is het mogelijk de kwaliteit van een plant te meten aan de hand van de kleur van het blad? Of is van buitenaf de levensvatbaarheid van een zaad of bol te bepalen? Dit zijn vragen die een expert niet zomaar zal kunnen beantwoorden. Als het zo gemakkelijk was, zou er ook geen businesscase zijn voor een nieuw product.

Om technologisch vernieuwend te zijn, of te blijven, is het van belang onderzoek te doen naar nieuwe technologische oplossingen en innovaties. Om een ontwikkeling daadwerkelijk te kunnen toepassen in de praktijk, is het van belang om voldoende verwerkingscapaciteit te behalen en dienen de meettechnieken veelal niet-destructief te zijn.

Een korte theoretische literatuurstudie kan als basis dienen, waarna snel overgegaan zal worden op een pragmatische aanpak. Door te de toepasbaarheid in de praktijk in gedachten gehouden, wordt gedurende experimenten direct de toepasbaarheid in (bijvoorbeeld) industriële omgevingen geverifieerd.  

Metingen worden in eerste instantie verricht met de beschikbare labapparatuur. Hiermee wordt een kleine serie samples geanalyseerd om de eerste resultaten te verzamelen. Dit resulteert in een eerste indruk waarmee bepaald kan worden of het nuttig is om de voorgestelde (meet)techniek verder uit te werken. Hierna zal een Proof-of-Concept opstelling ontwikkeld worden die de werking van het systeem demonstreert. Indien deze opstelling voldoende overtuiging geeft om de techniek volledig te ontwikkelen, zal deze doorontwikkeld worden naar een volwaardig prototype. Dit prototype kan op industriële schaal ingezet worden om de techniek te valideren en nauwkeurig de accuratesse vast te stellen. Veelal is een grote hoeveelheid meetdata ook vereist voor het ontwikkelen van modellen en algoritmes.

[ terug naar producten en diensten ]