15 maart 2022

Partnership TK Tech en Inventeers voor juridische ondersteuning bij innovaties

Op donderdag 24 februari hebben Inventeers en TK Tech getekend voor een partnership. Door de samenwerking met de Tech divisie van TeekensKarstens advocaten en notarissen krijgen opdrachtgevers van ingenieursbureau Inventeers tijdens het ontwikkeltraject toegang tot juridisch advies, juridische ondersteuning en modelcontracten. Door dit partnership zorgen TK en Inventeers  ervoor dat innovaties aan de wetgeving voldoen, op de juiste manier worden beschermd en dat hier op het juiste moment in het innovatietraject over na wordt gedacht.

 

Producten beschermen door intellectueel eigendomsrecht

Om een product te beschermen is het belangrijk hier zo vroeg mogelijk in het proces over na te denken. Door bepaalde creatieve keuzes te maken ten aanzien van de vorm van een product, kan het product door het auteursrecht worden beschermd. Ook de op maat geschreven software kan door auteursrecht worden beschermd. Indien de 3D-vorm van een product zo wordt vorm gegeven dat deze nieuw is en een eigen karakter heeft, dan kan bescherming worden verkregen door middel van het modelrecht. Ook de naam en/of beeld van een product kan worden beschermd door het merkenrecht, indien de naam en/of beeld voldoende onderscheidend vermogen heeft. Indien tijdens het ontwikkelingsproces van een product niet goed wordt nagedacht over bovengenoemde zaken en voldoende bescherming wordt verkregen, dan kunnen derde partijen aan de haal gaan met de intellectuele eigendomsrechten.

 

Privacyrecht bij smart devices

Het privacyrecht en de verwerking van persoonsgegevens speelt een steeds grotere rol bij smart devices die gekoppeld zijn aan het internet. Bij het ontwikkelen van een device moet je vooraf precies weten welke persoonsgegevens en data je wil gebruiken en voor welke doeleinden. Met de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) zijn er strikte regels die onder andere bepalen dat je als verwerkingsverantwoordelijke technische en organisatorische maatregelen moet treffen om persoonsgegevens adequaat te beveiligen. Als gevolg van de inwerkingtreding van de AVG is het als ontwikkelaar van een smart device van groot belang om na te denken op welke wijze de verwerking van persoonsgegevens volledig in lijn met de AVG is. Indien een smart device niet aan de AVG voldoet dan riskeert de verwerkingsverantwoordelijke dat de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (‘AP’), gebruik maakt van haar boetebevoegdheid.

 

Toekomstbestendige duurzame afspraken

Inventeers directeur Jasper Neuteboom is zeer te spreken over de formalisering van de samenwerking en ziet meer voordelen voor de opdrachtgevers van Inventeers. Jasper: “We willen een belangrijke rol spelen in het realiseren van succesvolle producten. Juridische zaken en intellectueel eigendomsrecht horen hier volgens ons bij. Onze opdrachtgevers kunnen er op vertrouwen dat we dit belangrijke onderdeel niet over het hoofd zien. Met TK hebben we een betrouwbare partner waar we al jaren goed mee samenwerken. Ze zijn gespecialiseerd in Tech en kennen hierdoor de markt en de bijbehorende problematieken goed. Daarnaast zorgen we er ook voor dat onze contracten en afspraken duidelijk op papier komen te staan. Toekomstbestendige duurzame afspraken moeten ervoor zorgen dat we achteraf geen onduidelijkheden zijn over de samenwerking.

 

Over TK Tech

TeekensKarstens advocaten notarissen is een middelgroot kantoor met vestigingen in Amsterdam, Leiden en Alphen aan den Rijn. Het sectorteam TK Tech bedient klanten uit de techsector. Nieuwe technologieën en ontwikkelingen roepen vernieuwende, uitdagende en complexe rechtsvragen op. TK Tech vertaalt die vraagstukken in de technologiesector op de beste én de meest praktische manier naar juridische oplossingen.

 

Over Inventeers

Inventeers is een ingenieursbureau in Leiden dat in opdracht van derden met behulp van software en hardware vernieuwende systemen ontwikkelt. Als externe research & development partner draagt Inventeers inmiddels al 15 jaar bij aan de innovatie van zijn opdrachtgevers. Van concept tot (eind)product, van fundamenteel onderzoek tot daadwerkelijke (massa)productie. Meer weten? Kijk dan eens op inventeers.nl.