• prototyping
 • productontwikkeling
 • embedded systems
 • industrieel product ontwerp
 • Internet of Things
 •                                                   duurzame ontwikkeling
 • research & development
 • gekwalificeerde engineers
 • industrieel product ontwerp
 • meetbare resultaten
 •     massaproductie
 • elektronica ontwikkeling
 • conceptualisatie
Maak uw keuze

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Inventeers acht maatschappelijk verantwoord ondernemen zinvol. Wij doneren of sponsoren niet met geld maar wel met arbeid en middelen! Het resultaat wat hiermee behaald kan worden is naar ons idee vele malen groter. Inventeers steunt:

Macropa Foundation

Macropa wil onderzoekers de mogelijkheid geven om zonder vooropgesteld economisch doel een hypothese of pril idee uit te werken. Een echt goed idee, gebaseerd op een hypothese of experimentele waarneming, kan daarvoor genoeg zijn. De uitkomst is onzeker en kan even geweldig als teleurstellend zijn: oprechte vernieuwing dus. Omdat collectebusfondsen en andere subsidiegevers bij een projectaanvraag uitgebreid vooronderzoek vereisen worden dergelijke "pionierstudies" niet meer gehonoreerd. Macropa probeert het gat tussen idee en uitgekristalliseerd onderzoeksproject te dichten en geeft daarmee ontdekkingen zoals die van penicilline, vaccinatie en supergeleiding weer een kans. Inventeers onderschrijft het belang van deze studies en steunt Macropa door in de realisatie en onderhoud van de website te voorzien.

Keys for Kids & Stedenband Leiden - Buffalo City

De stichting Keys for Kids en de stedenband Leiden - Buffalo City zetten zich in voor de verbetering van de leefomstandigheden van kinderen in derdewereldlanden. Daarmee willen zij een bijdrage leveren aan het realiseren van de millenniumdoelen. Inventeers heeft hen een volledige website met CMS geschonken. Ook veel van de overige communicatiemiddelen worden door Inventeers verzorgt.

Stichting Geluk en Vrijheid

De stichting Geluk en Vrijheid zet zich in voor chronisch zieke kinderen in Nederland. Onder het motto geluk en Vrijheid onafhankelijk van de omstandigheden wordt er jaarlijks een dag om nooit te vergeten georganiseerd voor een groep kinderen met een bepaalde chronische aandoening. Inventeers heeft in samenwerking met een team van fotograaf Richard Hulshof alles op hoogwaardige foto‘s vastgelegt en open aangeboden zodat iedereen de foto‘s naar hartelust kan afdrukken.

Investeren in kennis

Investeren in kennis is investeren in de toekomst. Door leerlingen en studenten een leerzame stageplaats aan te bieden hopen wij onze bijdrage te leveren aan een gezonde arbeidsmarkt. Ben jij ook geinteresseerd in een stageplaats bij Inventeers, klik dan hier.