• elektronica ontwikkeling
 • research & development
 • embedded systems
 • conceptualisatie
 • meetbare resultaten
 • Internet of Things
 • gekwalificeerde engineers
 •     massaproductie
 • prototyping
 • productontwikkeling
 • industrieel product ontwerp
 •                                                   duurzame ontwikkeling
 • industrieel product ontwerp
Maak uw keuze

Mission Statement

Inventeers is een ingenieursbureau dat innovatieve systemen ontwikkelt met behulp van software en hardware. Inventeers wil toonaangevend zijn in de revolutie van technologie. Daarom verbindt zij technologie, producten en zakelijk inzicht met elkaar, waardoor een bijdrage wordt geleverd aan de ontwikkeling van producten die passen in het digitale tijdperk waarin wij ons bevinden. Hierdoor wil zij uitgroeien tot een gewaardeerde onderneming in de bedrijfstak.

Inventeers streeft naar een hoge kwaliteit bij haar bedrijfuitoefening, alsmede naar het op de lange termijn handhaven van een sterke en groeiende concurrentiepositie op de terreinen waar zij wil werken. Door het ontwikkelen en leveren van producten en diensten van goede kwaliteit voor een redelijke prijs op basis van de nodige technische en commerciële vakkennis speelt Inventeers in op de behoeften van de klant. Ook streeft Inventeers naar een tot wederzijds voordeel strekkende samenwerking met opdrachtgevers en leveranciers.

Inventeers hecht groot belang aan vertrouwen en openheid, aan teamwerk en professionalisme. Inventeers wil trots kunnen zijn op de geleverde prestaties.