7 september 2021

Leidse Onderwijsinstellingen openen Inventeers Academy

Maandag 6 september is de Inventeers Academy officieel geopend door Klaas-Jan Mollema (Hogeschool Leiden) en Elspeth Vermaas (mbo Rijnland). In de Academy werken ieder semester zes studenten in een stage van vijf maanden een bedrijfsidee uit tot een professioneel ontworpen prototype, een eerste versie van een hopelijk succesvol product! Tijdens deze stage krijgen de studenten ondersteuning van een ervaren engineer en volgen ze workshops van partners als Microsoft en KPN. De Academy is een initiatief van het Leidse ingenieursbureau Inventeers en kan op veel steun rekenen vanuit de onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven.

Gewassen optimaal laten groeien onder zonnepanelen

Dat de verwachtingen van de opdrachtgevers hoog zijn blijkt wel uit de probleemstellingen die de studenten voorgeschoteld krijgen. Zo gaan de studenten voor TNO een demonstratiesysteem ontwikkelen waarmee de positie, navigatie en tijdsinformatie van voertuigen betrouwbaar en nauwkeurig worden bepaald. Normaal gesproken maken navigatiesystemen hoofdzakelijk gebruik van GPS data. De bedoeling is om deze GPS data te combineren met extra informatie afkomstig van sensoren vanuit een voertuig, bijvoorbeeld de snelheid. Als het GPS signaal in een tunnel wegvalt, kan op deze manier toch de positie, navigatie en tijdsinformatie aan de bestuurder doorgegeven worden. Andere studenten gaan aan de slag voor de innovatieve Leidse Agritech starter SunBioSys. SunBioSys heeft als doel om het telen van schaduwtolerante gewassen, als bramen en bessen, te combineren met het plaatsen van zonnepanelen. Door huidige toepassingen zoals schaduwdoeken of folies te vervangen door een combinatie van zonnepanelen en klimaatschermen, wordt er zowel de benodigde schaduw gecreëerd voor de planten als energie opgewekt. Velden met alleen zonnepanelen zijn volgens SunBioSys zonde van de ruimte. De studenten gaan slimme software ontwikkelen die ervoor zorgt dat er onder de panelen een optimaal klimaat is voor de gewassen én dat de zonnepanelen zo veel mogelijk energie opwekken. Hierbij is met name het doel dat er automatisch rekening wordt gehouden en ingespeeld op de actuele weersvoorspellingen.

 

Hacker van KPN en bezoek aan elektronicafabriek in Hongarije

Om deze opdrachten goed uit te voeren worden de studenten begeleid door een ervaren engineer en krijgen ze workshops door partnerbedrijven van de Academy. Lukas Heeren (manager Inventeers Academy): “De workshops hebben we zo ingepland dat de fases van een productontwikkelproces gevolgd worden. De studenten krijgen workshops over het ontwikkelen van hardware, software maar ook over het certificeren van producten en wetgeving waar ze aan voldaan moeten voldoen. Met de partners zorgen we ervoor dat deze workshops absoluut geen saaie hoorcolleges zijn. Zo gaat een hacker van KPN live laten zien hoe producten die niet goed beveiligd zijn te hacken zijn. Elektronicaproducent Eurocircuits heeft de studenten uitgenodigd voor een bezoek aan hun fabriek in Hongarije. In deze fabriek zien de studenten hun ontwikkelde elektronica live geproduceerd worden. Ook zullen we de naastgelegen wijnboerderij een bezoek brengen!”

Morele plicht om onderwijs te helpen

Inventeers is dit initiatief gestart om het onderwijs te helpen. Een bijdrage van het Leids Stimuleringsfonds heeft ervoor gezorgd dat de Academy in Coronatijd is opgezet. Jasper Neuteboom (directeur Inventeers Research & Development): “Als je iets van de arbeidsmarkt verwacht, dan moet je er wat voor doen. In de technische sector is een groot gebrek aan arbeidskrachten. Al jaren. Tijdens de Corona periode zagen we het aantal stageplekken in de regio verder afnemen terwijl er zoveel technici nodig zijn. We voelen het echt als onze morele plicht hier zelf wat aan te doen. Samen met de partners investeert Inventeers in de opleiding van de studenten zonder enige verplichtingen naar de studenten of onderwijsinstellingen. Ieder half jaar willen we minimaal zes studenten opleiden, dit betekent dat er ook veel opdrachten nodig zijn. We komen graag in contact met bedrijven die ons willen helpen met een opdracht!”

Een unieke leerervaring

Mbo Rijnland en Hogeschool Leiden waren direct zeer enthousiast toen ze hoorden over de Inventeers Academy ideeën. Klaas Jan Mollema (Hogeschool Leiden): “Onze studenten zijn altijd op zoek naar stageplekken waar ze hun kennis kunnen toepassen én nieuwe dingen kunnen leren. Het initiatief van Inventeers Academy past precies in dat plaatje: studenten worden gestimuleerd om in korte tijd veel nieuwe to-the-point kennis op te doen, om die vervolgens in de werkpraktijk van Inventeers toe te passen. Een unieke leerervaring die studenten een vliegende start van hun carrière biedt!”

Kijk voor meer informatie op: www.inventeers.nl/academy

 

 

Voor contact:

 

Jasper Neuteboom, Inventeers Directeur
T: +31 6 28533908
neuteboom@inventeers.nl

 

Harm Wijsman, Inventeers Marketing & Communicatie Manager
T: +31 6 42717345
wijsman@inventeers.nl