15 april 2022

Inzameling en recycling van afgedankte batterijen

Inventeers wil samen met opdrachtgevers innovatieve producten maken waar de wereld mooier en beter van wordt. En hier zijn we dagelijks mee bezig! Onze producten worden toegepast bij het verduurzamen van de industrie, het verbeteren van de zorg, de verdere elektrificatie van het transport en het optimaliseren van de voedselketen. We zijn elke dag bezig met het oplossen van problemen en vraagstukken. Aan de andere kant introduceren we ook weer producten die end-of-life raken en gerecycled dienen te worden. In dit artikel zoomen we in op de recycling van lithiumbatterijen. Voor de recycling van lithiumbatterijen werken we samen met Stichting Stibat Services. Voor dit artikel spraken we met Arie de Jong, directeur van Stichting Stibat Services, over het recyclen van afgedankte batterijen.

Groeiende vraag naar lithiumbatterijen

De vraag naar batterijen groeit enorm. Lithiumbatterijen worden toegepast in mobiliteitsoplossingen als fietsen, auto’s, bussen en trucks. Daarnaast worden steeds meer apparaten ‘connected’. Door het toevoegen van sensoren, connectiviteit en een batterij zijn deze IoT apparaten overal te volgen, uit te lezen en te bedienen. Volgens Arie de Jong is het einde van de groei nog niet inzicht.

Arie de Jong: “De vraag naar lithiumbatterijen groeit nog elke dag. Denk alleen al aan het plan van de overheid om vanaf 2030 alleen maar elektrische auto’s te produceren. Volgens Goldman Sachs zal de mondiale vraag naar lithium tegen 2025 verdriedubbelen. Naast lithium zijn ook grondstoffen als kobalt, nikkel en grafiet voor de batterijen nodig. Stoffen die vaak gewonnen worden in landen waar de situatie niet altijd even stabiel is. De groeiende vraag zorgt wel voor uitdagingen. Kunnen we wel aan die vraag blijven voldoen? En wat betekent de groeiende vraag voor de prijs? In een paar jaar tijd is de prijs van bijvoorbeeld lithium verdriedubbeld tot meer dan 20.000 dollar per ton. Recycling en het onderzoek naar nieuwe manieren van recycling wordt daarmee steeds belangrijker.“

Recycling van lithiumbatterijen verder optimaliseren

Het gebruiken, inzamelen en recyclen van lithiumbatterijen is niet zonder gevaar. Lithiumbatterijen zijn veel krachtiger dan gewone batterijen. Ze hebben een hoge energiedichtheid (hoeveelheid energie per massa of volume eenheid) en een geringe zelfontlading waardoor ze tot wel zeven keer langer meegaan. Door het lithium kunnen deze batterijen echter wel sneller ontbranden bij beschadiging, blootstelling aan hitte of contact met water. Een goede behandeling is dus cruciaal. Voor het gebruik van lithiumbatterijen in een apparaat is een betrouwbaar Battery Management System (BMS) een vereiste. Wanneer het product end-of-life is en de batterijen aangeboden worden voor recycling is voorzichtigheid nog steeds geboden.

Arie de Jong: “Als Stichting Stibat Services vinden we het onze taak om de mensen te wijzen op de gevaren zonder ze bang te maken. Lithiumbatterijen zijn nou eenmaal bijzondere batterijen, waarbij veiligheid bij opslag en vervoer essentieel zijn. Wij willen de hele keten faciliteren en het proces zo efficiënt en veilig mogelijk laten verlopen. Nadat afgedankte batterijen bij een inleverpunt, zoals bijvoorbeeld bij Inventeers, zijn opgehaald gaan ze naar een Nederlands of Belgisch sorteercentrum. De batterijen worden hier op chemie gesorteerd en vervolgen daarna hun weg naar buitenlandse gecertificeerde recyclingbedrijven. Recyclers herwinnen via een mechanisch, chemisch of smeltproces waardevolle stoffen, zoals zink, ijzer, nikkel, mangaan, lithium en kleine hoeveelheden kobalt. Op dit moment wordt bij een lithiumbatterij ongeveer zo’n 50% van de grondstoffen teruggewonnen. Dit percentage is bij andere batterijtechnologieën hoger en dit zal de komende jaren ook bij lithiumbatterijen, mede door wetgeving, hoger worden. Het proces wordt hierdoor wel duurder en deze kosten zullen uiteindelijk door de gebruiker betaald worden.”

Stibat-Sorteren1

Inzamelproces bij Inventeers

Inventeers vindt het belangrijk dat de producten die door Inventeers ontwikkeld en geproduceerd zijn uiteindelijk ook optimaal gerecycled worden.

Jasper Neuteboom, directeur Inventeers: “We richten bij Inventeers recycle processen in waar al onze opdrachtgevers gebruik van kunnen maken. Wanneer een product end-of-life is komt deze bij Inventeers terecht en zorgen wij voor de recycling. Zo staan er voor het recyclen van de batterijen vier grote Stibat tonnen die regelmatig geleegd worden. Uiteraard volgen we alle veiligheidsmaatregelen op. Om de kans op een chemische reactie zo klein mogelijk te maken wordt na iedere batterij isolatiemateriaal toegevoegd. We zijn dit als onze plicht onze producten op een goede manier te verweken en merken ook dat onze opdrachtgevers graag van onze service gebruik maken.”

Inventeers stibat

Wil je meer weten over Inventeers en onze service? Neem contact op!