23 juni 2021

Inventeers stagiair Jango Mensah ontwikkelt Armkrachtmeter voor ALS-patiënten

Vanaf september start de eerste lichting studenten aan de Inventeers Academy. Dit zijn zeker niet de eerste studenten die bij Inventeers aan een opdracht werken. Een van de huidige stagiaires is Jango Mensah. Jango is vierdejaars student bewegingstechnologie (Mens & Techniek) op de Haagse Hogeschool. Tijdens zijn stage bij Inventeers ontwikkelt hij een armkrachtmeter voor ALS-patiënten. We spraken hem over zijn studie, stage en over de Inventeers Academy.

Ontwikkelen van producten die bewegen mogelijk maken

Jango is 24 jaar, woonachtig in Leiden, en bezig met het laatste deel van zijn studie. Na zijn studie wil hij producten ontwikkelen die het dagelijks leven van de mens een stukje makkelijker en fijner maken. Jango is een echte bewegingstechnoloog!
Jango:  “Bij bewegingstechnologie ligt de focus op het ontwikkelen van producten en services die het bewegen van het menselijk lichaam mogelijk maken bij bijvoorbeeld een handicap maar ook alle bewegingen van het dagelijks leven tot het bewegen in de topsport. Tijdens de opleiding wordt het hele proces van productontwikkeling behandeld. Dit begint met het opstellen van onderzoek naar een beweging door middel van bijvoorbeeld camera’s of sensoren. Vervolgens ontwikkelen we een eerste product, een prototype. Bij het uitvoeren van deze onderzoeken heb ik ervaring opgedaan in het gebruiken van technologie voor metingen. Voor sport zijn dit bijvoorbeeld een Vo2max en de winggate tests. De laatste stap is het analyseren van de data met een matlab script of SPSS. “

Armkrachtmeter voor ALS-patiënten

Bij Inventeers werkt Jango aan een armkrachtmeter voor ALS-patiënten. Eerder ontwikkelde Inventeers al een beenkrachtmeter, de ISO-quad.
Jango:” Mijn opdracht is het principe van de ISO-quad te vertalen naar een meter voor de armen. De armkrachtmeter meet hoeveel kracht er wordt gegenereerd bij het buigen van de arm. Bij ALS is het krachtniveau van een patiënt bepalend voor de behandeling. Is de patiënt nog in staat om zelf te lopen of zichzelf te voeden? Met de armkrachtmeter (en de ISO-quad) voeren ALS-patiënten de metingen thuis uit. Dit heeft diverse voordelen, zo is het eenvoudiger om de metingen uit te voeren, kunnen de metingen frequenter uit worden gevoerd en zijn de resultaten realistischer. Een bezoek aan het ziekenhuis is voor een ALS-patiënt al zeer vermoeiend waardoor de metingen vaak niet een reëel beeld geven. Doordat het ziekteverloop op deze manier te monitoren kan ook het effect van medicatie beter waargenomen worden.”

Inventeers Academy goed initiatief

De stage van Jango is een goed voorbeeld van de mogelijkheden die de Inventeers Academy voor zowel het bedrijfsleven als de studenten biedt. Jango vindt de Inventeers Academy een goed initiatief.
Jango legt uit: “In mijn eigen studie heb ik gemerkt dat de verbinding met het werkveld niet altijd heel erg duidelijk is. Bij de Academy krijg je de kans om aan een echt probleem te werken in samenwerking met een bedrijf. Een sterk punt van de Academy vind ik de “support your locals” insteek waar er wordt gekeken naar lokalen bedrijven om mee samen te werken.  Je kunt altijd praten over wat er beter kan in je omgeving maar het is niet zo gemakkelijk om er ook echt werk van te maken. Dat er bij Inventeers wordt gedacht in oplossingen in plaats van problemen vind ik erg mooi en motiverend!”

Voor meer informatie:

ALS Centrum Nederland

Inventeers Academy

Inventeers

Haagse Hogeschool – Mens en Techniek | Bewegingstechnologie