E-Mobility

Case

TNO Drift Technologies: Navigatietechnologie

Inventeers heeft de opdracht gekregen om in samenwerking met TNO de TNO DriftLess™ navigatietechnologie te ontwikkelen en operationeel te beproeven. De TNO DriftLess™ technologie elimineert de drift van diverse sensoren zoals accelerometers, magnetometers, gravimeters en trillingssensoren.

Het gaat om het ontwikkelen van zogenaamde Inertiële Navigatie met lage drift (DriftLess™) in de vorm van een Nationaal Technologieproject (NTP), een technologie waar TNO patenten op heeft. Deze technologie elimineert de drift van gyroscopen nagenoeg geheel. Dat betekent dat de GPS positie nauwkeurig blijft ook wanneer tijdelijk geen GPS-signaal beschikbaar is.

Door twee gyroscopen slim te combineren ontstaat een nieuwe gyroscoop met een veel betere kwaliteit dan de originele gyroscopen. Naast gyroscopen kan de DriftLess™ technologie worden toegepast bij het elimineren van drift van andere typen sensoren zoals: accelerometers, magnetometers, gravimeters, trillingssensoren en dergelijke.