Smart Products

Case

Intech: indepth digitale peilstok

Het verkrijgen, verwerken, opslaan en visualiseren van digitale informatie is tegenwoordig een standaardeis in het waterbeheer. Inventeers heeft in opdracht van intech een innovatief en gepatenteerd meetsysteem ontwikkeld voor oppervlakte- en grondwaterbeheer: de in depth-serie.

De in depth-serie onderscheidt zich van andere meetsystemen door de eenvoudige, maar innovatieve techniek. dit verlaagt bovendien de kosten voor installatie, onderhoud en integratie in bestaande systemen.

Zonder juiste gegevens eindig je in drijfzand

Door onnauwkeurige metingen van het grondwaterpeil,Ā  waterdieptes en slibdiktes krijgen inwoners, grondgebruikers en beheerders van watersystemen te maken met wateroverlast.
Door het snel opleveren van een grote en nauwkeurige hoeveelheid data kunnen processen op het gebied van waterbeheer beter en sneller worden beheerst.

De in depth-serie bestaat uit:

  • In depth pro: de digitale peilstok voor het meten van waterdieptes en slibdiktes;
  • In depth light: de digitale peilstok aan een hengel voor het handmatig meten van waterdieptes;
  • In depth level: digitale peilschaal voor het meten van het waterpeil op een vaste locatie;
  • In depth ground: voor het meten van grondwaterstanden.