Agrarisch

Case

IDA: Intelligent Dairy farmers Assistant

IDA (the Intelligent Dairy Assistent) is een systeem dat de boer helpt bij het stroomlijnen en efficiënter runnen van de melkveehouderij. Door het combineren van intelligente sensortechniek met Machine Learning en Artificial Intelligence leert het systeem de gedragingen van de koeien kennen, en distilleert dat vervolgens tot concrete aanbevelingen en acties die de boer op zijn smartphone en computer toegestuurd krijgt. IDA is hierdoor in staat om te detecteren en te voorspellen wanneer een koe tochtig wordt en geïnsemineerd kan worden, wanneer een koe een pijnlijke poot heeft die aandacht vereist of wanneer de koe uierontsteking krijgt. Door IDA leert de boer zijn kudde beter kennen is daardoor beter in staat om in te grijpen waar nodig. Door het eerder kunnen bijsturen in het geval van ziekte wordt het dierenwelzijn bevorderd en stijgt de efficiëntie van de kudde met tot wel 30%.

Inventeers heeft voor deze toepassing een volledig custom draadloos communicatienetwerk ontwikkeld met voldoende capaciteit voor duizenden sensoren met een bereik tot enkele kilometers. Hierdoor kunnen ook grote uitgestrekte boerderijen worden voorzien van dit systeem. Ook de sensoren die de gedragingen van de koeien detecteren zijn volledig door Inventeers ontwikkeld. Door slimme hard- en software zijn de sensoren extreem energiezuinig en kan deze tot enkele jaren werken op een enkele batterijlading.