Smart Products

Case

Vattenfall: Het op afstand uitlezen van thermische energiemeters voor warmteklanten van Vattenfall

In samenwerking met Vattenfall heeft Inventeers R&D de Warmtelink ontwikkeld en geproduceerd. Bij een warmtenet, ook wel stadsverwarming genoemd, wordt onder andere restwarmte gebruikt die vrijkomt bij het opwekken van stroom of bij het verbranden van afval. De warmte gaat via een ondergronds leidingnet naar huizen en/of bedrijven. Stadsverwarming is een duurzamer alternatief voor cv-ketels op gas. Net zoals bij een gas- en elektriciteitsaansluiting zit bij een aansluiting op het warmtenet ook een meter om de afgenomen thermische energie te registreren en te factureren. Om deze meter op afstand te kunnen uitlezen wordt de nieuwe gateway ‘Warmtelink’ gekoppeld aan de bestaande warmtemeter. Op deze manier hoeft de klant niet meer zelf de meterstand door te geven en krijgen zij meer inzicht in hun verbruik door het maandelijks energierapport. We spraken Daniëlle Floor (Project Manager bij Vattenfall Warmte) en Philip van der Zwan (Senior Technoloog Thermische Meetinstallaties bij Vattenfall Warmte) over het warmtenet, het ontwikkelen van de gateway en de samenwerking met Inventeers R&D.

Voor 2027 alle meters geschikt om op afstand uit te lezen

Er waren meerdere redenen om met het project te starten. Daniëlle Floor legt uit: “Vanuit Vattenfall wilden we het proces graag efficiënter maken en op dezelfde manier inrichten als het proces bij elektriciteit en gas. Ook voor de klant biedt het op afstand uitlezen voordelen. Daarnaast is het vanuit de Energy Efficiency Directive verplicht gesteld om voor 1 januari 2027 alle klanten die op een warmtenet zijn aangesloten, op afstand uit te kunnen lezen, zoals dit nu bij gas en elektriciteit ook het geval is. Vattenfall levert op dit moment warmte, koude en warm tapwater in Nederland aan meer dan 150.000 particulieren en aan ruim 2.000 zakelijke klanten. Het aantal klanten groeit jaarlijks met ongeveer 10%, zowel in nieuwbouw als bestaande bouw. Dit betekent dat er tot aan 2027 zo’n 50.000 nieuwe slimme aansluitingen gerealiseerd en 130.000 bestaande aansluitingen verslimd gaan worden. Op dit moment zijn inmiddels 27.000 aansluitingen verslimd

Ontwikkeling eigen gateway door Inventeers

Toen Vattenfall in 2020 begon met de installatie was er op de markt maar één gateway beschikbaar die voldeed aan de wet- en regelgeving. Philip van der Zwan: “Dit was voor ons de belangrijkste reden om een nieuwe gateway te ontwikkelen. We wilden het risico spreiden en niet afhankelijk zijn van één leverancier. Vattenfall en Inventeers deelden tot 2021 hetzelfde pand in Leiden en waren dus buren van elkaar. We hebben Inventeers gevraagd of zij een vergelijkbare gateway voor ons konden ontwikkelen. Na een aantal verkennende gesprekken werd al snel duidelijk dat Inventeers voor dit zeer grote project de geschikte partij was. Samen met Inventeers hebben we vervolgens de specificaties opgesteld en na akkoord is Inventeers gestart met de ontwikkeling van de gateway. Het ontwerp van de gateway is inmiddels gereed en inmiddels zijn de eerste 12.000 stuks door Inventeers geleverd.”

Een tien met een griffel voor de flexibiliteit

Over het ontwikkel- en productietraject en de samenwerking met Inventeers is Vattenfall zeer te spreken. Philip: “Het was niet de gemakkelijkste tijd om een nieuw product te ontwikkelen. Door corona en de componentenschaarste kwam de planning flink onder druk te staan. Daarnaast hebben we tussentijds de specificaties aan moeten passen om aan de veranderende wet- en regelgeving te blijven voldoen. Inventeers is volgens ons buitengewoon goed met deze lastige situatie omgegaan. Voor hun flexibiliteit ontvangen ze echt een tien met een griffel. Het project is met slechts een aantal maanden vertraging naar volle tevredenheid opgeleverd!”

 

Over Inventeers

Inventeers is een in Leiden gevestigd ingenieursbureau dat in opdracht van derden innovatieve systemen ontwikkelt met behulp van software en hardware. Als externe research & development partner met 40 medewerkers draagt Inventeers al vanaf 2004 bij aan de innovatie van haar opdrachtgevers. Van concept tot (eind)product, van onderzoek tot daadwerkelijke (massa)productie. Met onze innovaties willen we een bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken op het gebied van duurzaamheid, zorg, voedsel en mobiliteit.

 

Over Vattenfall Warmte

Als partner van onze steden zorgen wij binnen één generatie voor een fossielvrije warmtevoorziening voor onze klanten die veilig, betrouwbaar en betaalbaar is.​ We leveren warmte en warm water aan meer dan 150.000 consumentenklanten in Nederland en aan ruim 2.000 zakelijke klanten. Onder deze laatste groep vallen ook woningcorporaties, die de warmte doorleveren aan hun huurders.

Voor al deze klanten zorgen we dat de warmte die we leveren betaalbaar, betrouwbaar en milieuvriendelijk is.

In Nederland zorgt Vattenfall voor de levering van stadswarmte in drie kernregio’s: Almere-Amsterdam / Rotterdam-Leiden en Arnhem-Nijmegen. Hert aantal klanten groeit jaarlijks met ongeveer 10%, zowel in nieuwbouw als bestaande bouw. In de bestaande bouw werken we samen met gemeenten en woningcorporaties aan het aardgasvrij maken van wijken door deze over te laten stappen op stadswarmte. De belangrijkste bronnen van stadswarmte zijn, naast aardgas in warmtekrachtinstallaties, afvalverbranding en verantwoorde biomassa. Daarnaast worden steeds vaker nieuwe, duurzame bronnen toegepast zoals aquathermie (warmte uit oppervlaktewater) en warmte uit datacenters.