Smart Products

Case

Gemeente Leiden: pratende prullenbakken

Het Leidse ingenieursbureau inventeers heeft voor de gemeente Leiden vijf pratende prullenbakken ontwikkeld. Inventeers heeft aan bestaande prullenbakken een elektronicamodule toegevoegd die zorgt voor het geluid. daarnaast houdt deze module ook het gebruik van de prullenbak bij. met typisch Leidse uitspraken bedanken medewerkers van het gemeentelijk cluster beheer vanaf nu iedereen voor hun afval. de prullenbakken zijn te vinden op vijf centrale locaties in de stad waar veel passanten zijn.

Zwerfvuilcampagne “ruim je rrrrotzooi op”

eind 2017 is de gemeente Leiden gestart met de zwerfvuilcampagne “ruim je rrrrotzooi op”. met verschillende projecten wil de gemeente leiden er alles aan doen om de stad zo schoon mogelijk te krijgen en de hulp van inwoners is daarbij zeer welkom. marcel van westerhoven, projectcoördinator bij de gemeente Leiden, legt uit: “met de vijf pratende prullenbakken willen we de inwoners op een leuke manier stimuleren om hun afval in de prullenbak te gooien. in eerste instantie zijn er vijf pratende prullenbakken geplaatst, mocht het een succes zijn, dan wordt dit aantal uitgebreid naar twintig.”

Het meten van succes

“de pratende prullenbak is een succes wanneer het gebruik van de prullenbak significant stijgt en er minder afval rond de prullenbak ligt. sensoren houden het gebruik van de prullenbak bij en daarnaast registreren medewerkers de vullingsgraad van de prullenbak en de netheid van de nabije omgeving,” geeft van westerhoven aan. om een eerlijke uitspraak over het gebruik te doen, vindt er eerst een “nulmeting” plaats. bij twee van de vijf containers staat het geluid nu nog niet aan, maar de sensor houdt wel het gebruik bij. na een aantal weken wordt ook hier het geluid aangezet en is het resultaat direct te zien.

 

Keuze voor ingenieursbureau Inventeers

“samen maken we de stad” is de hoofdslogan van de gemeente Leiden. de keuze voor het Leidse ingenieursbureau was daarom snel gemaakt. Inventeers helpt veel bedrijven met innoveren en wilde deze uitdaging graag aangaan. de gemeente Leiden had een uitgebreid eisenpakket opgesteld waar de module aan moest voldoen. zo moesten de prullenbakken op iedere inworp duidelijk hoorbaar reageren en deze ook registeren. en was het belangrijk dat het volume, de geluiden en de afspeeltijden aan te passen zijn. daarnaast moest de module robuust, waterbestendig en hufterproof zijn en mocht de module niet in de weg zitten bij het legen van de containers.

 

Succesvolle samenwerking

de gemeente Leiden kijkt terug op een succesvolle samenwerking met inventeers. marcel van westerhoven “Inventeers stelde zich zeer proactief op, dacht graag mee en was flexibel. zo hebben we in goed overleg later nog toegevoegd dat de module ook alle inworpen telt. hierdoor is de nulmeting gemakkelijker uit te voeren.” ideeën voor de toekomst zijn er ook al. “denk bijvoorbeeld aan lichtgevende prullenbakken op plaatsen waar je ’s avonds geen geluid wil laten horen. maar eerst van dit project een succes maken!”

Voor meer informatie
Inventeers Research & Development B.V.
Le Pooleweg 7
2314XT Leiden
Nederland
Website: https://www.inventeers.nl/
Email: info@inventeers.nl
Telefoon: +31-(0)71-5231236